Yeni kayıt öğrenciler için harç tablosu.

31/08/2010 – 07/09/2010 tarihleri arasında Türkiye'nin herhangi bir Halkbank Şubesine öğrenci numaraları ile yatırabilirler.

Ara sınıflar harç ücretlerini 13 Eylül -30 Eylül tarihleri arasında Halkbank'a öğrenci numaraları ile yatırabilirsin

Harç ücretini bankaya gidince öğrenirsin, süpriz olsun :)

bayburt üniversitesi abdullah gül


Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bayburt Eğitim fakültesine gelmiş.

bayburt uni bayburt üniversitesi

bayburt üniversitesi bu sene mezun olacaklar için büyük bir mezuniyet gecesi hazırlamışmış. Mezuniyete ünlü sanatçılardan kamuran akkor katılmış. Sabaha kadar eğlenen öğrencilere sabah ezanına mutakiben diploma görünümlü a4 kağıtları verilmişmiş. Hadi eyvallah. << Bu yazılar tamamen uydurmadır. Gerçeklerle bir alakası olmadığı zaten yazıdanda belli olmaktadır. Şikayet etmek için 0900 900 30 30 u aramanız gerekmektedir. >>

bayburt universitesi

bayburt üniversitesi 2009 mezunları diploma törenlerini yaptı. falan filan bu yazılar google da üst sıralarda çıkabilmek için uydurulmuş içerikten başka bişey değildir.
Beğenmiyosanız çıkabilirsiniz veya uyduruk bu şeyleri okumaya devam edin. Bayburt Eğitim Fakültesi Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. , 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartları haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.(Profesör ve Doçentler devamlı statüye atanacaktır. )

Başvuru Şartları

*Profesör kadroları için, başvurulan uzmanlık alanını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri , yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Doçent kadroları için, başvurulan uzmanlık alanını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan uzmanlık alanını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgesinin onaylı örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlıyor olmak.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

*İlan edilen kadrolara başvuracak olan erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir. Süresi içinde yapılan eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir, belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Rektörlük Tlf : (0458) 211 11 53 211 11 54

Fax:(0458) 211 11 28

bayburt üniversitesi bilimsel etkinlikler 5

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Araş.Gör. Engin ŞAHİN 16-20 Haziran 2009 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılacak 23.Ulusal Kimya Kongresi�ne "Kiral Aminoalkoller ve Diaminlerin Sentezi: Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonu" adlı bir bildiri ile katılacaklardır.

bayburt üniversitesi bilimsel etkinlikler 4

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Araş.Gör. Esra ÖZKAN 16-20 Haziran 2009 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılacak �23.Ulusal Kimya Kongresi�ne iki bildiri ile katılacaktır.

Bayburt üniversitesi bilimsel etkinlikler - 3

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Araş. Gör. Naciye Selcen BAYRAMCI, 04-09 Temmuz 2009 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti�nde (Prag) gerçekleştirilecek �34. FEBS Congress on Life�s Molecular Interactions� adlı kongrede �Screening of Three Exons of the RET Proto-oncegene in Turkish Patients With Papillary Thyroid Carcinoma� başlıklı bir bildiri sunacaktır.

Bayburt üniversitesi bilimsel etkinlikler - 2

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğret Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenilği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esen TAŞĞIN, 16-20 Haziran 2009 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılacak �23.Ulusal Kimya Kobngresi" ne iki bildiri ile katılacaktır.

Bayburt üniversitesi bilimsel etkinlikler -1

Rektörümüz Prof.Dr.Murat MOLLAMAHMUTOĞLU 28-30 Mayıs 2009 Tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesinde yapılacak olan ve Danışma Kurulu üyesi olduğu "Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler" konulu konferansda bir bildiri sunacaktır.